Sprawozdania Zarządu

­

­

Sprawozdanie zarządu za okres od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015