O nas

­

­

„Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką”
Walter Pater

„Muzyka jest jak morze – widzisz brzeg,
na którym stoisz, lecz drugiego dojrzeć nie podobna

Henryk Sienkiewicz

­

Hiszpania 2015-07-07 15-40-19

StowarzyszenieTowarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu”, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 czerwca 2013 roku, zostało powołane 01 marca 2013 roku. Jego założycielami są osoby, które poprzez swoje zaangażowanie chcą między innymi przyczyniać się do kultywowania tradycji Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2, jej patrona i podtrzymywania więzi pomiędzy członkami społeczności szkolnej. Stowarzyszenie tworzą więc rodzice, nauczyciele szkoły, jej absolwenci i przyjaciele – miłośnicy najpiękniejszej gałęzi sztuki, jaką jest muzyka.

Postawiliśmy przed sobą liczne cele i zadania, które mają się przyczyniać do upowszechniania kultury muzycznej, bo jak to powiedział Dawid Crossby, muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka. Jesteśmy otwarci na współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami, szczególnie ze stowarzyszeniami i przyjaciółmi innych szkół muzycznych w kraju i za granicą. Chcemy więc, poprzez koncerty, warsztaty muzyczne czy konkursy, organizować i wspierać różne formy kształcenia muzycznego. Pragniemy, poprzez nasze wspólne zaangażowanie, wsparcie i uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach, stale się rozwijać i dawać innym cząstkę tego, co sami kochamy, bo „muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów” (Arystoteles).

 Aby nasze pomysły miały szanse być zrealizowane, potrzebne są chęci do działania, współpraca i ciekawe inicjatywy. Jeżeli muzyka w Państwa życiu odgrywa istotną rolę, jeżeli widzicie Państwo obszary, które można udoskonalić lub macie pomysły na realizację naszych celów, zapraszamy serdecznie do naszego Towarzystwa. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję. Deklarację członkowską znajdziecie Państwo w zakładce O nas – Członkostwo.

Prezes Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego

Jarosław Gorzelańczyk