Statut Stowarzyszenia

­

w brzmieniu nadanym

uchwałą nr 2/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

członków Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego

z dnia 25 marca 2014 roku


pobierz w formacie .pdf