Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. T. Szeligowskiego

Szanowni Państwo!
30.01.2018 o godzinie 18:00 zapraszamy wszystkich Członków naszego Towarzystwa na Walne Zebranie. Będzie to okazja do podsumowania minionego okresu rozliczeniowego oraz przedstawienia planów na kolejny. Spotykamy się w POSM I st. nr 2 w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4 w szkolnej świetlicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania Członków (przewodniczącego, sekretarza i członka).
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Towarzystwa w roku 2017/2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Przedstawienie kierunków działania w bieżącym roku.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności w roku 2017/2018
  2. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017/2018
  3. absolutorium dla członków zarządu.
  4. zmian w składzie zarządu.
  5. kontynuacji działalności Towarzystwa
 13. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.