Władze

­

­

ZARZĄD  TOWARZYSTWA IM. T. SZELIGOWSKIEGO

  Jarosław Gorzelańczyk – Prezes Zarządu

Agata Kaczmarek – Sekretarz

Joanna Szurka-Baranowska – Skarbnik

Małgorzata Gorzelańczyk – Członek Zarządu

Anna Jakubowska – Członek Zarządu

Maria Mrozek – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Małgorzata Strzelecka – Przewodnicząca

Agnieszka Gładyszak-Knychała – Członek Komisji

Mariola Pilarz – Członek Komisji